2018 İstanbul FIG Kongresi – Bölüm 2

0
298
İçerik ve Görseller HKMO resmi yayınlarından alıntıdır.

Nasıl Çalışır?

FIG‘in her dört yılda bir düzenlenen uluslararası Kongreleri ile yıllık Çalışma Haftalarının programları FIG Komisyonları tarafından hazırlanır ve yönlendirilir. Son kongre 16-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Kuala Lumpur‘da (Malezya) gerçekleştirilmiştir. Kongreler,
tüm dünyadan binlerce katılımcıyı buluşturan, FIG takvimindeki en önemli etkinliklerdir. Teknik programlar, her bir komisyonun 4 yıllık iş programının ulaştığı sonuçları göstermekte olup, bunlar uluslararası profesyonel bir sergi ile tamamlanmaktadır. Çalışma Haftaları, FIG komisyonları ve ev sahibi üye Oda/birlik tarafından organize edilen teknik konferanslar ile FIG‘in idari organlarının toplantılarını birleştiren haftalardır. Bu tür toplantılar teknik komisyonlara, çalışma programlarını uygulamak ve geliştirmek için fırsat da yaratmaktadır.  Haftalarının yanı sıra teknik komisyonlar ve onların çalışma
gruplarınca hazırlanan genellikle üye Odalar/dernekler veya diğer uluslararası meslek kuruluşları ile işbirliği içinde, geniş bir yelpazede seminerler ve atölye çalışmalarını
da organize etmekte ve katılım sağlamaktadırlar.

FIG üyeliğinin yararları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Toplumun, çevrenin ve ekonominin daha da iyileştirilmesi için haritacılığın yararlarının yaygınlaştırılması için çalışan küresel haritacılar topluluğunun bir parçası olmak,

• Ulusal boyuttaki mesleğin uluslararası boyutta tanınması ve uluslararası haritacılar meslek profilinin artırılması,

• Yeni gelişmeler ve deneyimlerin karşılıklı değişimi için uluslararası haritacılar topluluğuna erişim olanağı,

• Etkili uluslararası kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmuş olan tüm dünyadaki haritacılık şirketlerine ve haritacılara erişim olanağı,

• Haritacılık uygulamalarının birçok açıdan geliştirilmesinde ve etik, standartlar, eğitim gibi profesyonel konuların tamamını kapsayan disiplinlerdeki çalışmalara komisyon çalışma grupları vasıtasıyla katılma fırsatı,

• Devam eden profesyonel gelişmeyle bireysel standartlar ve profesyonelliğin eleştirel iç değerlendirmelerine erişim olanağı,

• Toplumda eğitimsel veya profesyonel duruşun geliştirilmesi veya arazi yönetimi ve kaydı için ulusal sistemlerin geliştirilmesi amaçlandığında, küresel bir haritacılık topluluğu olarak FIG kurumsal desteğine erişebilme olanağı.

FIG Komisyonları

FIG‘in teknik çalışmaları 10 teknik Komisyon vasıtasıyla yürütülür. Her üye Oda/Dernek bu Komisyonlara üye bildirir.

1) Mesleki Standartlar ve Uygulama
2) Mesleki Eğitim
3) Mekânsal Bilgi Yönetimi
4) Hidrografya
5) Konumlandırma ve Ölçme
6) Mühendislik Ölçmeleri
7) Kadastro ve Arazi Yönetimi
8) Mekânsal Planlama ve Gelişim
9) Değerleme ve Taşınmaz Mal
Yönetimi
10) Yapı Ekonomisi ve Yönetimi

Mesleğimizin tüm çalışma alanlarını kapsayan FIG organizasyonlarının ülkemizde ki ilk kongresinde yer almak için buraya tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here