No menu items!

Akıllı Şehirlerde Nokta Bulutu Kullanımına İlişkin 3 Örnek

Must read

How virtual reality is set to change the construction industry?

The use of virtual reality in construction can improve safety, precision and collaboration, saving contractors time and money. Virtual reality (VR) is finally here and it...

How do self-driving cars see the world?

For computers, objects are just a set of green, red, and blue image datasets. So in self-driving cars, perception is critical to emulate the brain...

5 Key Technology Trends for Construction Industry Beyond 2022

Construction sites are the perfect place to experiment with new technology. As construction sites are constantly changing, there’s always something new going on and...

Mostly used 5 lidar solutions in smart cities

Lidar in smart cities Lidar is one of the key technologies that will help in smart city infrastructure deployment. These sensors provide spatial data with...
Nursinem Handan ŞAHAN
Graduated from Yıldız Technical University, Department of Geomatics Engineering in 2018 as an honour student. During her undergraduate education, she studied at the Warsaw University of Technology with the Erasmus + program. Currently continuing her education at Istanbul Technical University, Department of Geographical Information Technologies.

Akıllı şehir konseptinde, mobilite, perakende satış ve dağıtım hizmetlerinin verimliliğini artırmak, enerji tüketimini ve hava kirliliğini en aza indirmek ve kazazedelere ve tehlike bölgelerine müdahale süresini kısaltmak gibi konularda bilgi ve iletişim teknolojisinden (BİT) tam olarak yararlanılır. Hedefler genellikle yaşanabilirlik, ekonomik ilerleme, yaşam kalitesi, sürdürülebilir kalkınma veya şehrin çekiciliğini arttırma gibi soyut terimlerle formüle edilir. Akıllı şehir konseptinde kararlar geçici veya siyasi inançlara veya meşguliyetlere dayalı olarak alınmaz. Bunun yerine, sensörlerden elde edilen ve yüksek performanslı bilgisayarlarda çalışan akıllı algoritmalar (muhtemelen makine öğrenimi ilkelerine dayanan) kullanılarak analiz edilen çok sayıda veriye dayalı olarak karar verilir. Statik veya hareketli nesnelere monte edilmiş sensörler tarafından toplanan verilerin kalıcı olarak kullanılabilirliği olmadan bir şehir akıllı olamaz.

Su Yönetimi

Yükselen deniz seviyeleri ve hızlı kentleşme nedeniyle sel tehditleri artıyor. Sel, şiddetli yağışlardankaynaklanabileceği gibi şişmiş nehirlerdeki set yarıklarındaki su birikiminden de kaynaklanır. Sel, varlıkların yok olmasına, ekonomik kayıplara, yaralanmalara ve sağlık risklerine neden olur. Bentlerin yenilenmesi, su taşma alanlarının oluşturulması ve tepelerin korunması, Mississippi Nehri bölgesi ve Ren/Meuse Deltası gibi kentleşmiş ovalar için gereklidir. Bu amaçlar için, nehir yatağının ve çevresindeki alanın yüksekliğindeki değişiklikler, setlerin yüksekliği, taşkın dalgaları, nehrin havzası ve yol boyunca eğimi ve buna bağlı su direnci gibi arazi hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi gereklidir. Taşkın modelleri için girdi olarak bir sayısal yükseklik modelinin (DEM) veya daha da iyisi nokta bulutlarından türetilen bir 3D haritanın kullanılması, yüksek su baskını riski altındaki alanlara ilişkin bilgi sağlar. Yeni bir kentleşmiş alanın gelişimi su akışının değişimini etkileyecektir. Kanalizasyon sistemi şiddetli yağışlardan sonra suyu tahliye edebiliyor mu? Yağmur suyu hala nehir veya rezervuarlar yönünde akıyor mu? Drenaj düzeni iyileştirilmeli mi? Bunların hepsi akıllı bir şehrin cevaplayabilmesi gereken sorulardır ve çözümler, uzmanları tarafından 3D coğrafi verilerin analizinde yatmaktadır.

3D map at LoD1 of a part of Rotterdam automatically created by combining building footprints with airborne Lidar point clouds (source: gim-international.com).

Coğrafi Veriler

Akıllı şehir konseptinde esas olan, dinamik veya statik, sürekli veya aralıklı olarak toplanabilen dijital verilerin mevcudiyeti ve sürekli üretimidir. Akıllı telefonlar ve Twitter gibi sosyal medya kanalları, insan hareketleri ve insanların şehrin alanını toplu taşıma veya kendi yöntemleri ve diğer olanaklarla nasıl kullandıkları hakkında gerçek zamanlı veriler sunar. Şehir üzerine dağıtılan statik sensörler, partikül madde, gürültü kirliliği, sıcaklık, yeraltı suyu seviyesi vb. veriler üretir. Kameralar, trafik kazalarını tespit edebilir ve kurtarma görevlilerinin bir felaket mahalline koşarken yaralanmaları değerlendirmelerini sağlayabilir. Yoğun bir sensör ağı tarafından yakalanan kalıcı gerçek zamanlı veri akışının işlenmesi, analiz edilmesi, karar vermede kullanılması ve paydaşlara dağıtılması gerekir. Bunun için, ister statik ister dinamik olsun (bir bisikletçinin cebindeki bir akıllı telefon gibi) her sensörün konumu, tek tip bir koordinat sisteminde bilinmelidir. Tüm sensör verilerinin akıllı kullanımını garanti etmek için akıllı bir şehrin iskeleti, kadastro haritaları, ana planlar, hizmet haritaları (yeraltı boru hatlarının, kabloların, kanalizasyon sistemlerinin, menhollerin ve çok daha fazlasının yerini içeren), yerleşik planlar, binaları ve yolları özetleyen haritalar ve gerekli ayrıntı düzeyinde 3D haritalardan oluşur.

3D Şehir Haritaları

3D haritalar, afet riski izleme, acil müdahale, bakış açısı analizi ve parsel ve çatıların güneş enerjisi potansiyelinin hesaplanması gibi birçok akıllı şehir uygulaması için gerekli olan yükseklik boyutunu içerir. Bir şehri gerçekten akıllı hale getirmek, tüm şehri kapsayan doğru bir 3D haritanın oluşturulmasıyla başlar. Elbette böyle bir 3D şehir haritası kesin, detaylı ve güncel olmalıdır. Konumsal veya tematik yanlışlıklar ve güncelliğini yitirmişlik, doğru karar vermeyi bozacaktır. Coğrafi bilginin doğası gereği, standart altı ürünlerden kaynaklanan hasarın hemen fark edilemeyebileceği anlamına gelir. Bugün yapılan hatalar – on yıl ya da yirmi yıl sonra – topluma sadece parasal olarak değil, aynı zamanda yaralanmalar, kazalar, yıkılmış evler ve insan acısı açısından da önemli kayıplara neden olabilir. Bu nedenle doğru 3D haritalama, akıllı şehir konseptini destekleyen önemli, hatta gerekli bir varlıktır. Bir şehrin 3D alanını yakalamak ve temsil etmek, gereken ayrıntı düzeyi nedeniyle zordur. 3D haritalama, doğru verileri, doğru yazılım araçlarını ve doğru bilgiye sahip geomatik uzmanları gerektirir.

Kaynak: Point Clouds and Smart Cities

More articles

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

How virtual reality is set to change the construction industry?

The use of virtual reality in construction can improve safety, precision and collaboration, saving contractors time and money. Virtual reality (VR) is finally here and it...

How do self-driving cars see the world?

For computers, objects are just a set of green, red, and blue image datasets. So in self-driving cars, perception is critical to emulate the brain...

5 Key Technology Trends for Construction Industry Beyond 2022

Construction sites are the perfect place to experiment with new technology. As construction sites are constantly changing, there’s always something new going on and...

Mostly used 5 lidar solutions in smart cities

Lidar in smart cities Lidar is one of the key technologies that will help in smart city infrastructure deployment. These sensors provide spatial data with...

How location intelligence powers the future of driving? At CES 2022, HERE

CES 2022 3 January 2022 HERE HD Live Map deployed in Mercedes-Benz DRIVE PILOT automated driving system. 8 out of 9 major automakers choose HERE...