CBS ile Eymir Gölü’nün Kuşları Korunuyor!

0
347

ODTÜ kampüsünde yer alan Eymir Gölü birçok bitki türüne ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor. ODTÜ öğrencilerinden ve gönüllülerden oluşan ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu da bölgede yer alan bitki, kelebek, memeli ve kuş çeşitliliğini araştırıyor, bunları belgeleyerek ekosistemin korunması adına çalışmalar yapıyor.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu’nun eğitim ve bilimsel araştırmalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nde doktora öğrencisi İbrahim Kaan Özgencil, 2018 yılından beri ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyoçeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi projesinde aktif olarak çalışmalar yapmakta. Projenin amacı, ODTÜ kampüsünün parçası olan Eymir Gölü bölgesinin biyoçeşitlilik unsurlarını araştırmak, belgelemek ve buna bağlı olarak koruma öncelikli alanları belirleyip insanların alan kullanımını elde edilen bilgilere göre planlamak. Bu kapsamda ODTÜ öğrencilerinden ve gönüllülerden oluşan ekipler bölgenin bitki, kelebek, memeli ve kuş çeşitliliğini araştırıyor ve bunları belgelendiriyor. Topluluğun amacı Eymir Gölü bölgesinin her köşesini yılın her ayında ziyaret edip, göl ve çevresindeki kuş türlerini ve popülasyon büyüklüklerini tespit ve tahmin etmek. Bunu yaparken kuşların nerelerde yoğunlaştığını ve özellikle koruma öncelikli türlerin nerelerde bulunduğunu tespit etmek. Gözlemledikleri örüntüleri ve biyoçeşitlilik desenlerini de çalıştıkları alt bölgelerin bazı fiziksel ve biyolojik özellikleriyle ilişkilendirmeye çalışmakta ve kuşların alan içindeki dağılımında etkisi olabilecek fiziksel, biyolojik ve insan kaynaklı unsurları ortaya çıkarmaya çalışmaktalar. Projenin sonucu olarak ise kuşlar açısından koruma öncelikli alanlarının belirlenmesini hedeflemekteler.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu yola ilk çıktığında ellerinde herhangi bir analiz platformu olmadığı için kuş sayımlarını kağıt formlar ile topluyor, sonrasında da dijital ortama aktarmak için ayrıca çalışmalar gerçekleştiriyordu. Bu süreç, hem zaman hem de kaynak kaybına neden olduğu için Coğrafi Bilgi Sistemleri gereksinimi hisseden ekip Esri Türkiye ile tanışarak ArcGIS Platformunu iş süreçlerine dahil ettiler. ArcGIS Platformunu sahadan veri toplamak, Eymir Gölü Ziyaretçilerinden veri akışını sağlamak ve göl çevresinde analizler yapmak için kullanmaktalar. ArcGIS ile Eymir Gölü bölgesindeki kuş türlerinin dağılımlarını ve popülasyon boyutlarını etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktalar.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu ilk olarak yaptıkları kuş gözlem analizlerini CollectorforArcGIS ile sahadan mobil uygulama ile anlık olarak aldılar. Toplanılan tüm veriler herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın ArcGIS platformuna aktardılar. Böylece kağıt formları dijital ortama aktarım sırasında oluşan zaman kaybından kurtuldular.

Eymir Gölü Ankaralılar tarafından sıkça ziyaret edilen, turistik bir bölge olduğu için ziyaretçiler arasında kuş gözlem ile ilgilenen doğa severler de bulunmakta. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu veri toplama sürecinde Survey123 forArcGIS kullanmaya başlayarak halkın da veri girişi yapabilmesini sağladı.

Topluluk, çalışma bölgelerinin fiziksel ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesinde ArcGIS’in analiz yeteneklerinden faydalandı.

Topluluk Eymir Gölü projesi sonunda diğer canlı gruplarını çalışan ekiplerle bulgularını birleştirerek alanın koruma planlamasına katkı sunmayı hedefliyor. Bu çalışmanın sonucunda oluşturulacak bilimsel makaleler ve raporlar ile okul arazilerini ve buradaki bitki ve diğer canlı türlerinin korunması konusunda daha somut adımlar atılması gerekliliğine dikkat çekmeye çalışıyor.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu’nun yapmış olduğu bu çalışmanın tüm süreçlerinin anlatıldığı videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here