Ana sayfa COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS Sektöründe En Son Trendler

  CBS Sektöründe En Son Trendler

  1
  Görsel, http://www.mobileeurope.co.uk'dan alınmıştır.

  Piyasaya bakış

  Coğrafi bilgi sistemi (CBS), coğrafi bilgi ile ilgilenen sistemi ifade etmektedir. Coğrafi bilgi kaynakları arasındaki ilişkileri, modelleri ve eğilimleri belirlemek için coğrafi bilgileri görselleştirmek, analiz etmek ve yorumlamak için imkanlar sunar. Pazar büyüklüğü, coğrafi bilgi sisteminde kullanılan yazılım, donanım ve hizmetlerin satışından elde edilen geliri temsil etmektedir. CBS teknolojisinin uygulama alanları arasında kamu, su ve atıksu yönetimi, telekomünikasyon, mühendislik, havacılık ve savunma, petrol ve gaz, ulaşım ve lojistik, sağlık  gibi başlıca alanlar yer almaktadır.

  CBS pazarının büyümesi büyük ölçüde bulunduğu bölgedeki sektörlere bağlıdır. İngiltere ve Fransa 2016 yılında Avrupa’da CBS pazarına en büyük katkıyı yaptı. ABD ve Kanada, Kuzey Amerika’nın en büyük CBS pazarıyken Çin, Hindistan ve Japonya, Asya-Pasifik’teki başlıca pazarlar oldu. Orta Doğu ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerde altyapının bir parçası olarak CBS’nin önemi konusunda artan farkındalık gözlenmektedir.

  Sektör Dinamiği

  Küresel CBS pazarının büyümesi, LIDAR teknolojisinin uygulanmasına, mekansal veri ve bulut teknolojisinin kullanılabilirliğine bağlanabilir. Bununla birlikte, yüksek uygulama maliyetleri CBS pazarının büyümesini sınırlandırmaktadır.

  Trendler

  Son yıllarda Çin, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerindeki akıllı şehirlerin gelişmesi nedeniyle 3D tabanlı CBS talebi artmıştır. 3D CBS kullanımı, gözlem ve kontrol uygulamalarında hızlı bir büyümeye katkı sağlıyor. Japonya, Çin ve Asya-Pasifik’teki diğer gelişmekte olan ülkelerdeki afet yönetim uygulamalarındaki yatırımlar bölgedeki CBS sektörüne de olumlu katkı yaptı.

  CBS teknolojisi, taşkın yönetimi, orman yangını yönetimi, karbon yönetimi ve iklim değişikliği dahil olmak üzere afet yönetiminde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Modern coğrafi bilgi sistemi coğrafya hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar ve bilgilerdeki herhangi bir değişiklik uzmanların değerlendirmesine sunulur. Kuzey Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki kamu işleri ve afet yönetimi büyük ölçüde CBS ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, afet yönetimi için GIS teknolojisinin kullanılması, Çin, Brezilya ve Hindistan dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde artan grafik göstermektedir.

  CBS, bir olaydan önce acil durum yönetimi gereksinimlerinin tespit edilmesini kolaylaştırır. Tsunami, orman yangınları, sel, kasırgalar, depremler, salgın hastalıklar ve petrol sızıntıları gibi afet olayları CBS ile ele alınabilir. Bir acil durum yönetimi personeli, felaketi yönetmek için mevcut verileri kullanır veya olası bir felaketin sonuçlarını analiz eder. Tayvan’da, ArcGIS (ESRI), hükümet CBS çalışmalarının çoğunu Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi (EIMS) aracılığıyla yönetmektedir. Benzer şekilde, Hindistan, Japonya ve Çin’de hükümetler büyük ölçüde CBS tabanlı afet yönetim teknolojisini kullanmaktadır.

  Büyüme Motivasyonu

  Coğrafi bilgi sistemleri, kurumsal uygulamalarda yüksek kullanıma sahiptir. Sektörler kendi içlerinde zengin verilere sahiptir; ancak konum tabanlı bilgi konusundaki farkındalıkları için aynı şeyi söylemek güç. Modern CBS çözümleri, etkili ürün yönetimi ve müşteriler hakkında doğru pazarlama bilgileri için hassas ve anlamlı bir iş zekası sunar. Ayrıca kuruluşlar coğrafi veri ve uygulamalara kurum genelinde erişmek için CBS yazılımlarına büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Kurumsal CBS çözümü, kaynak paylaşımı, organizasyon verileri ve optimize karar verme gibi çeşitli avantajlar sunar. Bu teknoloji aynı zamanda kurumlar arası iletişim ve kaynak paylaşımı konusunda da organizasyonlara yardımcı olmaktadır.

  LIDAR , lazer ışınını kullanarak yüksek hassasiyette ölçüm sağlayan bir optik uzaktan algılama teknolojisidir. LIDAR, nispeten düşük maliyet ve yüksek veri doğruluğu gibi geleneksel ölçüm teknolojilerine göre çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu sayede fotogrametri gibi geleneksel ölçüm teknolojilerinin yerini almaktadır. LIDAR ile ilişkili uygulamalar, CBS pazarındaki büyümeyi desteklemektedir.

  Mekansal bilgiler son birkaç yılda katlanarak artmıştır; bu da pazarlama ve reklam gibi yeni uygulama alanlarında CBS teknolojilerinin benimsenmesine yol açmıştır. CBS mühendislik uygulaması, kolayca elde edilebilen coğrafi verilerin temel yararlanıcılarından biridir. Bulut hizmetleri, mobil cihaz kullanıcılarının sayısındaki artış ve diğer veri depolama teknolojileri, dünya çapında CBS pazarının büyümesini sağlayan faktörlerden sadece birkaçı.

  Zorluklar

  CBS’nin yüksek başlangıç ​​kurulum maliyeti, gerçek mekansal veri eksikliği ile birlikte küresel CBS pazarının büyümesini kısıtlayan başlıca faktörler. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin veritabanı geliştirme ve yönetimi için büyük sermaye gereklidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler maliyet faktöründen dolayı CBS projeleri geliştirmeye daha az ilgi gösteriyor.

  Rekabet

  Artan rekabet ile, CBS pazarında yer alan şirketler, ürün ve hizmetlerinin fonksiyonelliğini geliştirmeye ve AR-GE projelerine odaklanıyor. Yakın geçmişte, şirketler arasındaki ürün geliştirme konusundaki ortaklıklar, küresel CBS pazarındaki son önemli faaliyetler olarak görülmektedir. SuperMap, Esri, Ubisense ve Autodesk, ortaklık ve ürün geliştirmede yer alan başlıca şirketlerdir.

  Küresel CBS pazarında faaliyet gösteren bazı büyük şirketler arasında ESRI, Pitney Bowes Inc., MacDonald, Dettwiler ve Associates Ltd., SuperMap Software Co. Ltd., PASCO Corporation, Ubisense Group Plc., Bentley Systems Incorporated, Schneider Electric SE ve Autodesk Inc.

  Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Global Geographic Information System (GIS) Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2023, P&S Market Research, 2017

  Selçuk Demir
  Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2012 yılında Harita Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Coğrafi Bilgi Sistemleri programında yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Özel sektör ve kamu kurumlarında birçok projede görev aldı.

  1 YORUM

  BİR CEVAP BIRAK

  Leave the field below empty!