CBS ve Coğrafi Mekan Arasındaki Fark

0
935
Kaynak: www.marklogic.com

Bu iki kavram bize tamamen farklı şeyler gibi görünse de, kaynakları incelediğimizde, GIS(CBS) ve Geospatial(Coğrafi Mekan) olarak karşımıza çıktıklarında aralarındaki farkı net olarak göremeyebiliriz. Çoğu kaynakta beraber geçen bu iki kelime, zaman zaman birbirlerinin yerine de kullanılmıştır. Aralarındaki farkı şimdi öğrenelim!

CBS Nedir? Coğrafi bilgilerin katmanlarda depolandığı ve coğrafi yazılım programları ile bütünleştirildiği, böylece mekansal bilgilerin yaratılabileceği, saklanabileceği, kontrol edilebileceği, analiz edilebileceği ve harita olarak görüntülenebileceği bir sistemdir.

Coğrafi Mekan Nedir? Son zamanlarda popülerlik kazanmış ve ortak verileri tanımlamak için kullanılan, ilgili teknolojinin coğrafi veya bölgesel bir bileşeni olan bir terimdir.

Coğrafi Mekansal Veriler Nedir? Bir coğrafi koordinat sisteminde sayısal değerler ile temsil edilebilen fiziksel bir nesne hakkında bilgidir. Bu veriler, bir bina, göl, dağ veya akarsu gibi Dünya üzerindeki bir nesnenin yerini, boyutunu ve şeklini temsil eder.  Mekansal veriler ayrıca temsil edilen varlık hakkında daha fazla bilgi sağlayan özellikler içerebilir.

Coğrafi Mekansal Teknoloji Nedir? Coğrafi bilgi edinme, işleme ve saklamada kullanılan tüm teknoloji türleridir. İşte burada CBS tekrar devreye giriyor. CBS, coğrafi verilere erişmek, görselleştirmek, işlemek ve analiz etmek için kullanılan coğrafi mekansal teknolojinin bir şeklidir. GPS, uzaktan algılama ve coğrafi sınırlama diğer örnekler olarak sıralabilir.

Kaynak: Spatial Data – What is the Difference Between GIS and Geospatial?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here