Değerleme Sektörü, Çalışma Alanları

0
687

Yazı dizimizin ilki olan “Gayrimenkul Değerleme Nedir?” den sonra bu hafta  “Değerleme Sektörünün Çalışma Alanları” nı sizler için inceledik. İşte detaylar…

SPK listesinde güncel olarak 135 adet Değerleme Firması bulunmakta olup, bankalarla, gerçek kişi ve kurumlarla çalışmaktadır. Değerleme Sektöründe yer almak için sadece bu belirtilen 135 adet firmadan birinde çalışıyor olmanıza gerek yok. Kendi şirketinizi kurarak danışmanlık hizmeti verebilir, belirtilen değerleme firmalarında çözüm ortağı olarak çalışabilirsiniz. Ya da bilirkişi olarak mahkemelerde dava dosyalarına rapor hazırlayabilirsiniz.

Değerleme Sektörü Çalışma Alanları

Mühendis, mimarlar ve şehir plancıları tarafından yoğun olarak tercih edilen değerleme sektöründe, çalışma alanları da oldukça geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır.

  1. Bankalara Hizmet Verilmek Üzere Değerleme Çalışması

SPK ve BDDK onaylı değerleme firmaları bankalardan yönlendirilen talepleri karşılamak adına teminata konu olabilecek taşınmaz mallar için değerleme raporu hazırlamaktadır. Firmaların hazırladığı bu raporlar bankalarla yaptıkları anlaşmalara tabidir. Değerleme raporunun yazılması için resmi kurum incelemeleri (Tapu, Belediye, Kadastro, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İl Özel İdare vb.) yapılır ve ardından taşınmazın yerinde tespiti yapılarak, emsalleri ile birlikte rapora konu edilir. En basit şekilde değerleme raporu içeriği bu şekilde özetlenmektedir.

  1. Danışmanlık Hizmeti

Banka harici özel değerleme raporu tanzim edilmesi, en iyi ve verimli kullanım analizleri, arsa-arazi geliştirme, sektörel yer seçimleri için danışmanlık hizmetleri, inşaat proje izleme, fizibilite vb. ihtiyaca yönelik olarak danışanlara sunulan hizmetleri içermektedir.

 

  1. Bilirkişilik

Değerleme profesyonelleri, Adalet Bakanlığına bağlı olarak bilirkişi olarak çalışabilmektedir. Gayrimenkul ile ilgili davalarda dava konusuna özel olarak rapor hazırlanarak dava sürecinde yer alınabilmektedir.

 

  1. Kentsel Dönüşüm İçin Değerleme Hizmeti

İşin özünde değerleme hizmeti her alanda aynı titizlik ve hassasiyetle raporlama konusudur. Farklı hedeflere yönelik hazırlanacak olan raporların konu itibari ile özel nitelikleri ve değinilmesi gereken farklı detayları olmaktadır.
Kentsel dönüşüm için hazırlanması istenen raporlarda da farklı alt başlıklar yer almaktadır. Önemli olan arsa payının doğru dağılımı, şerefiyelendirmenin eksiksiz yapılmasıdır. Özet olarak Rapora konu taşınmazın eski projesinin tespiti ve yeni projesindeki karşılığı özellikle iyi analiz edilmelidir. Bu detaydaki analizler de değerleme profesyonelinin sorumluluğunda yer almaktadır.

 

  1. Pazar Analizi Çalışması

Değerlemede en önemli girdi emsallerdir. Bölgeye, taşınmazın olduğu pazara hâkim olmak raporun doğru ve etkili olmasının en önemli faktörüdür. Pazarda mevcut olan veya pazara yeni girecek olan ürün/hizmet/yapı grupları analiz edilirken; bölgenin sosyokültürel ve demografik verileri de sonuçların yorumlanmasına destek sağlar.

Pazar analizi için birçok bölgede yapılan araştırmalar, incelenen projeler; değerleme ve raporlama sürecinin tamamında kolaylık sağlamaktadır. Pazar Analizleri başlı başına bir sonuç ürün oluştururken aynı zamanda değerlemede yapılan diğer işlere de altlık oluşturur. Çalışma bölgesinin iyi tanımlanması, deyim yerindeyse çalışma öncesi havasının bir koklanması değerleme sürecinde önemli bir gerekliliktir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here