Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu

0
391

Piri Reis Derneği tarafından düzenlenen ‘Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu’  21 ARALIK 2019 tarihinde birbirinden değerli konuklar ile Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilecek.

Yakın gelecekte beklenen ve daha önce yaşanmış olan artçı depremler göz önünde bulundurulduğunda özellikle İstanbul gibi yirmi milyona yakın insanın yaşadığı bir Metropol’de depremle iç içe yaşamanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu kabul edilmektedir. Buna karşı alınan önlemler ve çalışmaların ne denli yeterli olduğu akademisyenler, kent yöneticileri, hükümet ve vatandaş tarafından sorgulanmaktadır. Gündemi meşgul eden bu konudaki çalışmalara Harita Mühendisliği disiplini olarak nasıl katkı sağlarız diye düşündüğümüz de akla gelen CBS tekniğinin en iyi araç olarak kullanılmasıdır. CBS; fiziksel çevre analizleri ve sosyal analizleri bir araya getirip sentezleyerek ve tabloları, grafikleri bu haritalara bağlayarak, günümüz bilgi çağında, mühendislerin, şehir plancılarının ve yöneticilerin kullanacağı yardımcı bir araçtır. CBS, program, donanım, yardımcı araçlar ve kullanıcılardan oluşur. Bunlar yardımıyla coğrafi olarak referansı olan mekânsal veriyi doğal ve yapay çevre içinde yer kaplayan sabit ve dinamik varlıkların yerlerini, konumlarını, mekânsal etkileşimlerini ve coğrafi ilişkilerini belirleyerek bu verileri bilgiye çevirir.

Son yıllarda hızlı nüfus artışına bağlı olarak kentlerin kontrolsüz büyümeleri, yerel zemin koşulları bakımından uygunsuz alanlara doğru yönelmelerine neden olmuştur. Zemin koşullarını açıklayan parametrelerin duyarlılık analizleri sonucunda elde edilen verilerin birleştirilerek aralarındaki ilişkinin anlaşılması daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bütün bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için elde edilen verilerin, coğrafi koordinatlarla ilişkilendirilmesi, istatistiksel veya matematiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve görsel olarak sunumlarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü deprem sonucu yaşanan olumsuzluklar; nüfus yoğunluğu, yanlış arazi kullanımı ve plansızlık sonucu ortaya çıkan yapılaşmadan kaynaklanmaktadır.

Tüm bu konular geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanmış olan CBS Kararnamesi ile beraber ele alınacak olup birbirinden değerli konuşmacılar ile tartışılacaktır.

Yer: YTÜ ODİTORYUM-BEŞİKTAŞ

Tarih:  21 ARALIK 2019    09:00 – 16:30

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi ve kayıt yaptırmak için litfen buraya tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here