Dünya Dinler Haritası

0
23819

Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir sözü gördüğünüz dünya haritası için en uygun tanımlama olabilir. Hem panoramik hem de ayrıntılı gösterimi olan bu infografik, dünya dinlerinin hem boyutunu hem de dağılımını küresel ve ulusal düzeyde göstermeyi başarıyor.

Bir haritadan ziyade bir infografik olan bu görsel, kartografyanın doğru kombinasyonuyla insanlara bilgi verme hizmetini yerine getiriyor. Çemberler ülkeleri temsil ederken, değişen boyutları nüfus boyutlarını yansıtır ve her çemberdeki dilimler dini ilişkiyi gösteriyor.

Sonuç hem panoramik hem de ayrıntılı. Başka bir deyişle, bu dünya dinlerinin en iyi, en basit haritası. Bazı hızlı çıkarımlar:

 • Amerika, Avrupa ve Afrika’nın güney yarısında Hristiyanlık (mavi) hakimdir.
 • İslam (yeşil), Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya ve Endonezya’ya kadar bir dizi ülkede en büyük dindir.
 • Hindistan büyük bir Hindu bloğu (koyu turuncu) olarak öne çıkmaktadır.
 • Budizm (açık turuncu) Güney Doğu Asya ve Japonya’daki en büyük dindir.
 • Çin, dünyanın en büyük ‘ateist / agnostik’ nüfusu (gri) ve ‘diğer’ dinlere (sarı) inananlarına sahip ülkesidir.

Ancak daha ayrıntılı gözlemlerle bazı ayrıntıları yakalamanız da mümkündür:

 • Guyana, Surinam ve Trinidad & Tobago, Hinduların ve Müslümanların nüfusun önemli çoğunluğunu oluşturduğu ve sonuç olarak bölgedeki en düşük Hristiyan payına sahip nadir Amerikan ülkelerindendir.
 • Hristiyanlık hala çoğu Avrupa ülkesinde en büyük inanç sistemidir, ancak ateist / agnostik pay başta Batı Avrupa olmak üzere birçok yerde büyük oranlara sahiptir.
 • İslam, Fransa, Almanya ve İngiltere’de önemli bir dilimi temsil ederken Balkanlar’da daha güçlü bir paya sahiptir: Arnavutluk’ta nüfusun çoğunluğu, Bosna’da neredeyse yarısı ve Sırbistan’da yaklaşık dörtte biri oranında.
 • İsrail dünyanın tek çoğunluk Yahudi devletidir (%75,%18 Müslüman). Ayrı gösterilen Batı Şeria (Filistin) önemli bir oranda Yahudi oranına sahiptir (%20,%80 Müslüman).
 • Afrika’nın kuzeyine İslam, güneyine ise Hristiyanlığın hakim olduğu görülürken, Nijerya, büyük nüfusu nedeniyle, diğer Afrika ülkelerinden daha fazla Müslüman ve daha fazla Hristiyan’a sahiptir.
Asya’da farklı ülkelerde çoğunluk olarak ortaya çıkan dinler farklılık göstermektedir.
 • Ülkeler alan yerine nüfusa göre temsil edildiğinde, bazıları beklediğinizden çok daha büyük veya daha küçük olabilir, bazı ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır: Örneğin, Müslüman çoğunlukta olan Endonezya’da, Hristiyan çoğunluklu Avustralya’da olduğundan daha fazla Hristiyan vardır.
 • Kuzey Kore’nin dörtte üçü ateist / agnostik olarak gösterilmektedir, ancak bu iki açıdan tartışmalı. Dünyadaki son Stalinist devlet olarak adlandırılan ülkede, dini bağlılık muhtemelen yeterince bildirilmez. Ve devlet destekli ‘Juche’ ideolojisi, özünde materyalizme dayanmasına rağmen, bazı doğaüstü iddialarda bulunmaktadır. Örneğin: 1994 yılında ölmesine rağmen, Kim Il-sung 1998’de ‘sonsuzluğun başkanı’ ilan edilmiştir.

Tabii ki, netlik detay pahasına gelir. İncelenen haritada, birbirlerini mutlaka ‘gerçek inananlar’ olarak kabul etmeyen çeşitli Hristiyan ve İslami düşünce grupları bir araya getirilmiştir. Yahudilik ayrı bir grup olarak gösterilirken (15 milyon inanan, 3 büyük dini gruba ait)  Sihizm (27 milyon) ve daha birçok başka inanç ‘diğerleri’ ile gruplandırılmıştır. Ve agnostisizm ile ateizm arasında ayrım yapılmamıştır.

Bu harita, infografik tasarımcısı Carrie Osgood tarafından World Religion Database, Dini Bağlılık 2010 bilgilerine dayanarak hazırlanmıştır.

Kaynak: This is the best (and simplest) world map of religions

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here