Kentsel Dönüşümde Sorun Yaşamayın!

0
244

İş makineleri, kepçeler, hafriyat kamyonları şehir içindeki şantiyeler, toz gürültü vs… örnekler çoğaltılabilir ama bunların hepsi daha konforlu yaşayabilmeniz için yapılan çalışmaların dışarıdan gözüken yüzü.  Evet, tahmin edeceğiniz gibi konumuz sizinde son yıllarda duymaya alışık olduğu “Kentsel Dönüşüm”. Hepimizin hayatına bir şekilde girebilmeyi başaran kentsel dönüşüm için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

6306 sayılı Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile hayatımıza riskli alan, riskli yapı ve rezerv yapı alanları kavramları girdi. Özellikle son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz riskli yapı tespitlerinde vatandaşların mağdur olmamaları adına mutlaka lisanslı bir değerleme kuruluşundan hizmet almalarını tavsiye ediyoruz. Taşınmazların riskli yapı tespitlerinde değerlerinin tespiti tek başına yeterli olmamaktadır, bilindiği ancak çok fazla önemsenmediği görülen arsa payı kavramı burada önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Sadece mevcutta riskli yapı ilan edilen taşınmazın değer tespiti değil, yeni yapılacak olan projede vatandaşlarla anlaşılan dairenin katı, kattaki konumu, arsa payı bilgilerinin de dikkate alınarak yapılan anlaşmalarda hak kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Özellikle kat irtifakı kurulmadan önce arsa payı dağılım cetvellerinin iyi incelenmesini tavsiye ederiz. Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise taşınmazlar arasındaki şerefiye farklarıdır. Riskli Yapı tespitleri ile vatandaşların daha güvenli, dayanaklı ve sağlıklı yapılarda ikamet etmeleri sağlanmaktadır.

Riskli alan tanımı ise kanunda; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıların tek tek tespiti değil, bölge olarak zemin yapısı yapılaşmaya uygun olmayan alanların yapılan etütlerce belirlenerek tespit edilmesi ile sınırlandırılan bölgeleri ifade eder. Bu alanlarda yeni yapılaşmaya izin verilmez.

Kanun kapsamında ortaya çıkan kavramlardan bir diğerinin de rezerv alanlardır. Yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları ifade eder.

Gayrimenkul değerlemede imar durum bilgileri oldukça önemlidir, taşınmazların değer tespitlerinin yanında tanzim edilen raporlarda taşınmazlara ait detaylı imar durum açıklamalarını da görebilirsiniz. Tavsiyemiz imar durum ve koşullarına bakılmadan mülk edinimi yapılmaması yönündedir.

Özetleyecek olursak; kentsel dönüşümden yararlanacak iseniz arsa payı dağıtımına, taşınmazlar arasındaki şerefiye farklarına, mevcut durumdaki taşınmaz ile yeni projede tarafınıza verilecek olan taşınmazın artı ve eksilerine çok dikkat etmelisiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here