LiDAR Kullanılarak Dökme Kum Hacminin Hesaplanması

0
570

Özellikle Asya’da son yıllarda patlayan inşaat endüstrisi yoğunluklu çalışmalarla nehir kumu en çok aranan metalardan biri haline geldi. Pek çok yerde talep o kadar yüksek ki, yasadışı kum taraması büyük bir sorun haline geldi.

GVI, kum hacmini hesaplamada hızlı ve doğru sonuçlar elde etmek için yepyeni bir alternatif geliştirdi: yükün GVI LiBackpack D50 ile taranıp; kum hacminin GVI LiDAR360 yazılımıyla nokta bulutu verilerinden doğrudan hesaplanması yöntemi.

Boş ve Kum Dolu Mavnanın Taranması

İş akışını kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için boş mavna, daha sonraki hesaplamalarda kullanılacak referans nokta bulutu modeli oluşturmak LiBackpack D50 ile taranır. Mavna kumla yüklendiğinde, aynı tarama yörüngesini izlenerek tekrar taranır. Toplam hatayı azaltmak için bir kapalı döngü şeklinde tarama yapılması önerilir.

Nokta bulutları, taramadan sonra gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve nokta bulutu kalitesini optimize etmek için post-processing yazılımı LiBackpack Desktop kullanılır.

Hacim Hesaplama

LiBackpack D50 tarafından oluşturulan nokta bulutları yerel koordinat sistemlerindedir. Yük hacmini hesaplamak için boş mavna ile yüklü mavnanın nokta bulutlarını karşılaştırmak yani aynı referans yüzeyini kullanmak gerekir. Bu da iki nokta bulutunun tek bir koordinat sistemine hizalanması gerektiği anlamına gelir. LiDAR360’daki Manual Registration aracı, bu iki nokta bulutunu hizalamak için kullanılır. Mavnanın dört köşesindeki direkler ve korkuluklar gibi mavna üzerindeki sabit noktalar veya işaretlenmiş kontrol noktaları eşleme için kullanılabilir. Kontrol noktası kullanılıyorsa, mavna boyunca eşit olarak dağıtıldıklarından ve her taramada aynı konumlara yerleştirildiklerinden emin olunmalıdır.

LiDAR360’ta, referans yüksekliği olarak kullanılacak düz yüzeyin Z değerini belirlemek için Pick Point aracı kullanılır.

Volume Measurement aracı etkinleştirilir ve boş mavnanın dört köşesi seçilerek hacim hesabına konu olan alan belirlenir. Taban yüksekliği olarak tanımlanan Z değerini kullanılır. Boş mavnanın toplam hacmi (Total Volume) hesaplanıp kaydedilir. Ardından aynı iş akışını izlenerek yüklü mavnanın hacmini ölçmek için aynı dört nokta seçilir. Yüklü mavnanın toplam hacmi hesaplanıp kaydedilir.

Kum kütlesinin toplam hacmi, yüklü mavnanın toplam hacmi ile boş mavnanın toplam hacminin farkı olacaktır.

Vaka Analizi

Çin’deki bir liman şirketi, yüksek debili bir limanda bulunan mavnaların kum hacimlerini ölçmekte bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. 20 mavnanın kum hacmi ölçümünde, %5 oranında hata payı içinde sonuçlar veren ve verimliliği arttıran GVI hacim ölçüm çözümünü kullandılar.

Doğruluk değerlendirmesi için hacmi bilinen bir kargo yükü kullanıldı. LiBackpack ve LiDAR360 kullanılan iş akışı, üç kez kum yığın hacmini ölçmek için kullanıldı ve bir ortalama değer hesaplandı. Bu dört değerin tümü, bilinen hacim değeri ile karşılaştırıldı.

LiBackpack D50’nin doğruluğunu daha fazla değerlendirmek için, mavnanın uzunluğu ve genişliği LiBackpack nokta bulutu temel alınarak ve total station ile olmak üzere ayrı ayrı ölçüldü.

Doğruluk değerlendirme sonucu, hacim ölçüm farklılıklarının %5’ten az olduğunu ve mesafe ölçüm farklılıklarının 0,05 m’den az olduğunu ve istenen hata toleransı dahilinde olduğunu gösterdi.

GreenValley International ürünlerini keşfetmek ve size özel çözümlere kolayca ulaşabilmek için GVI Türkiye Distribütörü Elya Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here