Mersin Üniversitesi Haritacılık Sektörünü Çağırıyor!

0
1217

Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği olarak Mersin’in kalkınması için her pazartesi çözüm odaklı toplantılar düzenliyoruz. Mersin’in mekansal tabanlı ihtiyaçları ve problemlerinin tartışıldığı ortak platforma, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını davet ediyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve açıklıkla sürdürmeye devam ediyoruz!

Tarım ve su kaynaklarının gelecek nesillere iletilmesi konusunda yapılan çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Mersin ili için yaşanan kentsel ve kırsal alanlardaki sorunların temelinde mevcut durumu gösteren topografik, jeolojik, hidrografik, mülkiyet gibi harita altlıkları ile kurulmuş coğrafi bilgi sisteminin eksikliğinin neden olduğu gözlenmektedir.

Mersin’de Yaşanan Sorunlardan Birisi: Karahıdırlı Mahallesi Kaya Düşmeleri

Sağlıklı arazi politikaları yürütmek ve optimum kararlar verebilmek için taşınmazların konumu, mülkiyeti, değeri ve kullanım bilgilerinin doğru, güncel ve güvenilir bir sistemde düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Mersin’in bu eksikliklerinin giderilmesi için Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü olarak toplantılar düzenleyerek Mersin ilinin daha iyi kalkınması için neler yapabileceğimiz motivasyonuyla çalışmalara başladık.

Toplantılara hangi kurumlar katılıyor? Hangi konular ele alınıyor?

Toplantılara T.C. Mersin Valiliği, Meteoroloji İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) gibi kurumlardan katılım sağlanmakla beraber çözüm önerilerini beraber tartışıyoruz.

Meteoroloji İl Müdürlüğü

Meteoroloji İl Müdürlüğü ile iklim sınıflandırma haritası, yeni tesis edilmesi planlanan istasyon noktaları için uygun yer tespiti ve iklim verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımında işlenmesi konularında protokoller hazırlıyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Valilik Meteoroloji Müdürlüğü ile MEÜ Harita Mühendisliği Toplantısı
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Mersin ilindeki olası doğal afetler ve risk konuları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile değerlendiriyoruz. Gerek ulaşım gerekse yerleşim bölgesi için yüksek risk taşıyan kayalıkların modellenmesi, en uygun önlemlerin alınması için önem taşımaktadır. Acil çözüm gerektirdiği için kaya düşmesi riskinden etkilenen Erdemli ilçesi, Karahıdırlı Mahallesindeki yerleşim bölgelerinin ve kayalık alanların üç boyutlu arazi modeli üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Karahıdırlı Mahallesi Lazer Tarama
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünün (ODTÜ-DBE), kıyı çizgisi ve kıyı kenar çizgisinin yer aldığı harita gereksinimlerini dile getirmesiyle gerekli çalışmalar için önerileri sunuyor ve tartışıyoruz.

Toplantılar farklı konular üzerine devam edecek! Sizi de toplantılara katılarak birçok sorunun çözümü ve arkasındaki süreçleri yakından takip etmeye davet ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here