Son Teknoloji Tarım Trendleri ve Harita Mühendislerinin Üstlenebileceği Roller

Most Read

Gerçek Zamanlı Corona Virüsü Haritası

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışmalar yapan ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan gerçek zamanlı bir harita ile Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgını an be an...

Dünya Dinler Haritası

Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir sözü gördüğünüz dünya haritası için en uygun tanımlama olabilir. Hem panoramik hem de ayrıntılı gösterimi olan bu infografik, dünya...

En Güncel 3D Uydu Haritası

Ayrıntılı bir veri kümesi sanal ortamda hayata geçirildiğinde, sonuçları hem kolay anlaşılır hemde bilgi yüklü olabiliyor. Bilgi haritaları üreticisi "ESRI"  bu kez de uydu...

LiDAR Nedir? Nasıl Çalışır?

"LiDAR" temel olarak ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama yöntemidir. Harita sektöründe, karmaşık cisimlerin veya bölgelerin ölçmesi imkansız yerlerin kurtarıcı...
Cemali ALTUNTAŞhttps://avesis.yildiz.edu.tr/cemali/
1994 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini aynı şehirde görmüştür. 2013 yılında giriş yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun olmuştur. 2018'de Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2018 yılının sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Ana Bilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2019 yılının başında Hacettepe Üniversitesi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmıştır. Buradaki görevine ve eğitimine hala devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi'nde geçirdiği dönemlerde GPS-PPP, VLBI ve tekrarlanabilirlik ölçütü üzerine çalışmıştır. Bugünlerde çalışmalarının odağında GNSS reflektometri tekniği yer almaktadır.

Yeni yılın başlangıcı, bir önceki yılı ele alıp bir sonraki yıla ilişkin öngörülerde bulunmak için en uygun zamandır. Yeni bir on yıllık periyoda girerken, ilerleyen yıllarda tarımsal faaliyetlerin nasıl şekilleneceği hakkında düşünmek son derece önemlidir. Zira nüfusun ve buna bağlı olarak gıda ihtiyacının/tüketiminin artmasıyla birlikte kriz dönemleri beklenen tarım sektörü için özellikle 2050 yılı çok kritik bir yıl olarak görünmektedir. 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen insan nüfusunun [1] beslenme ihtiyacının karşılanamaması, iklim değişikliği ve plansız şehirleşmeyle zarar gören tarım alanlarının yetersizleşmesi ve tarımsal verimin azalması bugünlerde bile yavaş yavaş hissetmekte olduğumuz ve aksi yönde adımlar atılmadığı takdirde gelecekte daha da büyükleriyle karşılaşacağımız tehlikeler olarak görülmektedir. 2050’ye sadece 30 yıl kaldığı düşünüldüğünde; insanların şapkalarını önlerine koyup düşünmek, tarım politikalarını gözden geçirip güncellemek ve gerekli adımları atmak için kısa bir zamanı kaldığı ortadadır.

Önümüzdeki 10 yılın bazı heyecan verici gelişmeler, fırsatlar ve zorluklar getireceği düşünülmektedir. Bunların bir kısmı aşağıda verilmiştir.

Teknoloji

Halihazırdaki teknolojik gelişmeler hayret verici noktaya ulaşmış olsa da kâr marjlarının darlığı, yüksek maliyetler ve kullanım kısıtlılıkları sebebiyle sürekli ve günlük sonuçlar alabilmek zordur. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, sensörler, IoT (Internet of Things, Nesnelerin İnterneti) ve veri yönetimi hakkında yeni gelişmeler meydana gelmesiyle birlikte bu teknolojiler, daha düşük maliyetlere kavuşarak günlük kullanıma konu olabilecek ve yaygınlaşabilecektir. BIS Research tarafından gerçekleştirilen Tarım Piyasası Analizinde Küresel Yapay Zekâ Analizi [2] sonucuna göre pazar payının 2019-2024 periyodu içerisinde yaklaşık %28’lik bir büyümeye sahip olacağı öngörülmektedir.

Otomasyon

Kırsal alanlarda geniş bant erişim imkânının ve teknolojik bilgi birikiminin artması ile bağlantılı olarak otomasyon, önümüzdeki on yıl içinde, hem ekipman, hem uygulama, hem de karar verme noktalarında aktif olmasıyla birlikte tek başına bir devrim yaratma yolunda ilerlemektedir. 2018’de 11.2 milyar dolar olarak kaydedilen tarımsal IoT pazarının 2024’e kadar 20.9 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Otonom arabalar ve traktör modellerinin dışında, önümüzdeki yıllarda çok çeşitli otomasyonlar görmek mümkün olacaktır. Hava ve mahsul koşullarına dayalı otomatik sulama sistemleri, otomatik depolama fanları ve sıcaklık kontrolleri, otomatik iş oluşturma, üretim veya pazarlamaya yönelik potansiyel tehlikeler hakkında erken uyarı sistemleri tarımsal iş dünyasında kendine geniş yer bulması beklenen sistemler arasındadır.

Boyut ve miktarlar

Önümüzdeki yıllarda boyut ve miktarlarda değişiklikler gözlemlenecektir. Zira daha eski nesil çiftçilerden genç ve yeni nesillere bir dönüş söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, yeni nesil çiftçilerin ihtiyaç ve fırsatlarına bağlı olarak ekipman sayısından çiftlik genişliklerine, mahsul miktarlarından işçi sayılarına pek çok boyut ve miktarda büyük değişimler meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır.

Çiftlikler birleşmeye ve büyümeye mi daha yatkın olacaklar? Daha küçük çiftlikler için tüketicinin ilgisini çekecek pazarlama fırsatları mı yaratılmaya çalışılacak? Çiftlikler büyüdükçe, hassas teknolojilerin kullanımı, risk yönetimi ve daha güvenilir bir küresel üretim ölçeği sayesinde fiyat dalgalanmalarında azalma görülür mü? Kırsal alanlardan kentsel alanlara geçiş önümüzdeki on yıl boyunca devam ettikçe, iş alanları azalacak mı? Girmiş olduğumuz yeni on yılda olacaklara ilişkin birçok cevapsız soru bizi beklemektedir.

Şeffaflık

Şeffaflık, özellikle de son birkaç yıldır “blockchain”, tüketici talebi ve regülasyon gibi terimler gündemde yer almaktadır. Çiftlikten daha kolay veri toplanmasıyla birlikte gıda, tekstil ve yakıt ürünleri için daha spesifik tüketicilerin ilgisi çekilebilecektir. Dünya çapında iklim değişikliğine ve su kaynaklarına ilişkin ilgi ve endişeler devam etmektedir. İstatistiklerin sürekli bir şekilde sağlanmasının, çiftliklerin üretim/tüketim paylarının takibinin ve verimlilik analizlerinin yapılmasının önemi bu konuda da oldukça kritik bir yerdedir. Tüm bu bilgi sistemlerinin inşa edilmesi ve güncellenebilirliğinin sağlanması neticesinde denetim, sigorta ve finansman süreçlerinin hızlanmasının yanında üretim ve tüketimde planlı bir işleyiş gerçekleştirilebilecektir.

 

Harita mühendisleri tarımsal teknolojilerde hangi rolleri üstlenebilir?

Yukarıda çok az bir kısmına değinilen tarımsal teknolojilerin pek çok alanında harita mühendislerinin sahip olduğu bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Toprak neminin, nitrojen içeriğinin, nemliliğin, güneş ışığının ve diğer bileşenlerin belirlenmesinde/izlenmesinde çeşitli uzaktan algılama teknikleri kullanılmaktadır. Tohum ve sulama alanlarının belirlenmesi, koordinatlandırılması ve istenilen miktarda tohum ve suyun istenilen noktalara dağıtılmasının hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilmesinde jeodezik ölçme tekniklerine ve hesaplamalara ihtiyaç duyulacaktır. Toplanan verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analiz edilmesi ve sunumu noktasında ise bir coğrafi bilgi sistemi kurmak kaçınılmaz görünmektedir.

Sonuç

Tarım, insanlığın en eski ve en temel meşgalelerinden biridir. 1950’lerden bu yana insan nüfusunda meydana gelen muazzam artış, şehirleşme, iklim değişikliği ve gıda israfı gibi faktörlerin bir araya gelmesinin sonucunda bu kadim meşgale ve gezegen için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Bu çanları susturabilmek için ivedilikle tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, üretim ve tüketimin takip edilmesi, su kaynaklarının ve tarım alanlarının izlenmesi, gıda ve su israfını azaltmaya yönelik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bunlar için gerekli teknolojilerin geliştirilmesinde, teknolojilerin sahada uygulanmasında, toplanan verilerin analiz edilmesinde ve sunulmasında en az diğer meslek grupları kadar harita mühendisleri de söz sahibi olacaktır.

 

KAYNAKLAR

Ana Kaynak

https://www.precisionag.com/digital-farming/6-major-changes-that-will-shape-global-agriculture-in-the-2020s/

Yardımcı Kaynaklar

[1] http://www.blogteb.com/2050-yilinda-10-milyar-insan-nasil-beslenecek-tarimsal-uretimden-perakende-satisa-alinabilecek-onlemler/

[2] https://bisresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-agriculture-market.html

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Gexcel HERON® MS Twin’i Tanıttı

Gexcel, 5K RGB panoramik kamera ile donatılmış çift Lidar sensörlü taşınabilir mobil haritalama sistemi olan yeni HERON® MS Twin'i tanıttı. Gelişmiş donanım ve yazılım...

GIS4SmartGrid 2020

GIS4SmartGrid ile Yeni Nesil CBS'yi veri yönetimi stratejinizin merkezine yerleştirerek CBS kavramını şirketinize entegre edin CBS departmanları, çeşitli...

Geleneksel Ölçme vs Dijital Ölçme

Bir program, yazılım veya araç ne kadar dijitalleşir yani kullanıcı dostu olursa, insanlar o program, yazılım ve araçla o kadar çok zaman...

3D PluraView Monitör: Yeni 22″ Full HD Model

İki farklı ekran boyutu - Full-HD, 2.5K veya 4K çözünürlüklü 3D PluraView monitör ailesi şu anda piyasada bulunan 3D stereo monitörler arasında en...

Açık Verilerden Kopenhag 3D Şehir Modeli

Avrupa Birliği ülkeleri açık verinin potansiyel değerini gitgide daha fazla kabulleniyor ve buna göre hareket ediyor. Açık veri portalları, sağlam açık veri...