Stereofotogrametri Nedir?

0
753
3D Fotogrametri deneyimi, DERIVE tarafından Future Cities ile yeniden yaratılan Tokyo.

Haritacılık, mimari ve daha birçok sektörün yükselen yöntemlerinden fotogrametri, yalnızca ölçme amaçlı değil doku oluşturma, detay yakalama gibi özellikleriyle ön plana çıkar. Stereofotogrametri bu özellikleri kullanabildiğimiz yöntemlerden biri olarak değerlendirilir.

Fotogrametri, optik ve projektif geometri dahil olmak üzere birçok disiplinden yöntemler kullanır. Dijital görüntü yakalama ve fotogrametrik işlemenin birkaç iyi tanımlanmış aşamaları sonucunda, nesnenin 2D veya 3D dijital modellerinin oluşturulmasını mümkün kılar.

Galler Monmouth Müzesi’ndeki Horatio Nelson büstünün 3 boyutlu bir modelinin videosu – John Cummings adına lisanslıdır.

Stereofotogrametri, bir nesnenin farklı konumlardan alınan iki veya daha fazla görüntüsünde yapılan ölçümlerin nesne üzerindeki koordinatı bilinmeyen diğer noktaların 3 boyutlu koordinatlarının elde edilmesidir. Görüntü, bir x, y ve z koordinat sistemi boyunca elde edilen nokta koordinatları yardımıyla hesaplanır.

Stereofotogrametri, binoküler görme için stereopsi ile bir görüntüde derinlik yanılsamasını oluşturmamız veya geliştirmemize izin veren stereoskopik prensiplere dayanmaktadır. Binoküler görme, iki farklı görüntüyü sol ve sağ göze ayrı ayrı sunup, izleyicinin beyni tarafından birleştirilerek 3D görüş algısı verme prensibine dayanır. Stereoskopik görüntüler oluşturmak için polarizasyon, anaglif, kroma derinliği vb. farklı yollar vardır. Ancak en yaygın olanı “stereoskopik teknik” olarak adlandırılır.

Fotogrametrinin başucu kitaplarından “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging” kitabı yazarları T. Luhmann, S. Robson, S. Kyle, J. Boehm’e göre stereo görüntüleri, stereoskopik tekniğin kurallarına göre işlemek için stereoskopik eşleştirmeyi, bağlantı noktalarını (tie points), stereo çiftlerinin yönlendirilmesini (orientation) ve stereofotogrametrinin normallerini anlamak gerekir.

Rockport, Teksas Ortofoto Haritası

Stereo görüntüler yardımıyla uzaktan algılama uygulamalarında 3D topografik haritalar ve bilgisayar modelleri oluşturulabilir. Stereo görüntü çiftleri, uygulamanızın ihtiyaçlarına göre dijital yükseklik modelleri (DEM’ler), ortofotolar, ortomosikler, ortofoto haritalar yapmak için kullanılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here