Yer Seçim Kuramı

Must read

GeoMixer 2021

GeoMixer aylık etkinliği, dünyanın her yerinden tüm kariyer aşamalarında diğer uzaktan algılama bilim insanlarıyla ağ kurmak için yeni bir fırsattır!Bu sanal karıştırıcı, katılımcıları Zoom'da...

Lojistikte Dijital İkiz: E-Ticarette Şeffaflık ve Doğruluk Sağlamak

DHL tarafından yapılmış bir trend raporuna göre, dijital ikiz kavramı ve yükselişi lojistik endüstrisinde değer yaratabilir. "Dijital İkiz" kavramı lojistikte büyük değişikliklere sebep olan...

Senceive ve SNCF, Raylı Sistem İzlemelerinin Modernizasyonu İçin İşbirliğinde

Fransız demiryolu altyapı işletmesi SNCF Réseau ve İngiliz izleme teknolojisi şirketi Senceive, iki yıllık özel bir araştırma ve geliştirme işbirliği anlaşması yaptıklarını duyurdu.Bu özel...

PointCab Share: Yeni, Ücretsiz Nokta Bulutu Görüntüleyici

Hızlı ve kolay nokta bulutu işleme yazılımlarıyla tanınan PointCab, Noel için tam zamanında, PointCab Share adlı yeni, ücretsiz bir nokta bulutu görüntüleyici yayınladı. Görüntüleyici,...
Cemre ŞALCI
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğinden 2013 yılında onur derecesi ile mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimini bitirdi, mühendislik eğitimi sırasında Universitat Politècnica de València’da bir dönem öğrenim gördü. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4.sınıf olan Cemre ŞALCI İstanbul Teknik Üniversitesinde Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Çalışma Hayatına 2013 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ekspertiz grubunda Denetmen olarak başlamış, 2017 yılında Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesinde İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Sorumlusu olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıdır.

Birçok kullanım amacına yönelik taşınmaz bulunmaktadır. Yatırımcılar doğru konumda doğru taşınmazın konumlandığında ve doğru fonksiyonun seçildiğine emin olmak isterler sonuçta her yatırımın bir geri dönüşü var. Bu anlamda en etkin ve verimli kullanım analiz edilmeli, doğru yerde doğru taşınmazın/taşınmazların konumlandırılması yapılmalıdır.

Yer seçimini sadece arsa/arazi olarak düşünmemek gerekir, günümüzde fonksiyon değişiklikleri, bölgesel ihtiyaçların analizine göre kullanım amacı değişen taşınmazlarla karşı karşıyayız. Yani taşınmazın kullanımının değişebilir olmasına bağlı olarak da doğru kullanım amacına dönüştürmek de bir seçimi, bir karar ve analiz aşamasını beraberinde getirmektedir.

Yer seçimi kuramı, ekonomik faaliyetlerin mekânsal olarak optimum yer seçimi ile ilgilidir. Bu kuram, ekonomik coğrafya, bölge bilimi ve mekânsal ekonominin önemli bir dalını teşkil etmektedir. Bir yer seçimi modelinin amacı, bir tesis veya üretim merkezi ile kullanıcılar veya müşteriler arasındaki toplam uzaklığı veya ulaşım maliyetini en aza indirmektir. Farklı konularda yer seçimi problemlerinin çözümüne örnek olarak, tesis yer seçimi yani hastane, okul, kütüphane gibi, depo ve fabrika yer seçimi, otel ve ofis yer seçimi, alış-veriş merkezi yer seçimi, acil servis ve itfaiye yer seçimi modelleri verilebilir. Rekabet konusu mevcut talebin arttırılması veya paylaşılması, karın maksimum edilmesi şeklinde yer seçimi modellerine ilave edilmiştir (Dökmeci, 2017).

Yer seçimi kuramı, ilk önce, 19.yüzyılda, tarım ekonomisi (Von Thünen, 1826) için geliştirilmiştir. Bu kuram, kırsal alanda farklı tarım ürünlerinin bir merkez etrafında, ulaşım masrafı göz önüne alınarak, halkalar şeklinde nasıl yerleşeceğini açıklamaktadır. Bu kavram daha sonra, Park ve Burgess (1925) tarafından, bir sanayi şehrinde, iş merkezi etrafında farklı arazi kullanımlarının halkalar şeklinde nasıl yer alacağını açıklamak için kullanılmıştır. 20.yüzyılın başında, Weber’in (1909) kuramı pazara ve hammadde kaynağına olan toplam uzaklığın ulaşım maliyeti en az olacak şekilde sanayi tesislerinin yer seçimini tayin etmek için geliştirilmiştir. Bu kuram daha sonra Isard (1956) tarafından arazi kullanımı, işgücü maliyeti ve yığılma ekonomileri de göz önüne alınarak genişletilmiştir. Bundan başka, Hotelling (1929) rekabet kavramını ilk olarak ele alarak, bir doğru boyunca iki satıcının nasıl yerleşeceğini incelemektedir. Daha sonra ortaya konan, merkezi yer kuramı (Christaller, 1933, Lösch, 1954) şehirlerin ve hizmet sektörünün sayı, büyüklük ve aralarındaki uzaklığa, bölge veya ülke içinde şartların homojen dağıldığı kabul edildiğine göre, yer seçimini açıklamayı amaçlamaktadır.

1950’lerde ve 1960’ların başında bazı yazarlar, üretim merkezlerinin yer seçimi ile ilgili olan ekonomik faktörleri göz önüne alarak modellerini geliştirmişlerdir (Lösch, 1954; Moses, 1958; Cooper, 1963). Ayrıca, 1960’ların ortalarına kadar yapılan çalışmalar, yer seçimi kuramını birleştirmekten çok, birbirinden bağımsız uygulamalardan ibarettir. Bunlardan bazılarına örnek olarak, itfaiyenin yer seçimi (Valinski, 1955), tren ulaşım ağı yer seçimi (Mansfield ve Wein, 1958), çöp toplama merkezi yer seçimi (Wersan ve diğ., 1962), fabrika yer seçimi (Burstall ve diğ., 1962) verilebilir.

Hakimi ve Maheshwari (1972) bir ağ üzerinde tesis yer seçimi yapmak için toplam uzaklıkların minimum edilmesine dayanan bir model geliştirmiştir.

1980 sonrası, küreselleşmenin etkisi sonucu bazı sanayilerin, kültürel işlevlerin ve büyük şehirlerin etki alanları kendi bölge ve ülkelerinin sınırlarını aşmıştır (Sassen, 1991; Esparza ve Kremenec, 1994).

Gelişen ekonomiler, uluslararası ilişkiler ve etkileşmenin artması sonucu yer  seçim modellerinin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

GeoMixer 2021

GeoMixer aylık etkinliği, dünyanın her yerinden tüm kariyer aşamalarında diğer uzaktan algılama bilim insanlarıyla ağ kurmak için yeni bir fırsattır!Bu sanal karıştırıcı, katılımcıları Zoom'da...

Lojistikte Dijital İkiz: E-Ticarette Şeffaflık ve Doğruluk Sağlamak

DHL tarafından yapılmış bir trend raporuna göre, dijital ikiz kavramı ve yükselişi lojistik endüstrisinde değer yaratabilir. "Dijital İkiz" kavramı lojistikte büyük değişikliklere sebep olan...

Senceive ve SNCF, Raylı Sistem İzlemelerinin Modernizasyonu İçin İşbirliğinde

Fransız demiryolu altyapı işletmesi SNCF Réseau ve İngiliz izleme teknolojisi şirketi Senceive, iki yıllık özel bir araştırma ve geliştirme işbirliği anlaşması yaptıklarını duyurdu.Bu özel...

PointCab Share: Yeni, Ücretsiz Nokta Bulutu Görüntüleyici

Hızlı ve kolay nokta bulutu işleme yazılımlarıyla tanınan PointCab, Noel için tam zamanında, PointCab Share adlı yeni, ücretsiz bir nokta bulutu görüntüleyici yayınladı. Görüntüleyici,...

Neden Uydular Çoğunlukla L Bandında Çalışır?

Çoğumuz, uzmanlık alanımız ne olursa olsun, GNSS verilerini tanır ve kullanırız. Bu sayede bant ve frekans terimlerine aşinayız. Fakat bunların işlevlerini veya nasıl çalıştıklarını...