TUFUAB 2019 Başlıyor!

0
505

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumlarının X.’ su Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecektir.

Her geçen yıl teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknikleri yaygın olarak birçok disiplinde kullanılmaktadır. TUFUAB bu gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda da Teknik Sempozyumlar düzenlemektedir. Bu amaç doğrultusunda X. Teknik Sempozyumda, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin yanı sıra bu tekniklerle entegre olmuş Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanındaki uygulama ve teknolojik gelişmelere de yer verilecektir.

TUFUAB X. Teknik Sempozyumu etkinliğine yönelik bilimsel programda teknik oturumlar ve temalı özel oturumlar yer alacaktır. Etkinliğin kapsamına uygun olarak dünyada ve ülkemizde fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile disiplinler arası uygulamalar birlikte ele alınacaktır. Düzenleme Kurulunca, küresel dünyada gün geçtikçe önem arz eden disiplinler arası uygulamaların kapsamı, teknolojik düzeyi, uygulamaların çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının sempozyumda ele alınması sağlanacaktır.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayınız. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here