Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu

0
654

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi Gazetede 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan yapılacak

Bu kararname ile; coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak, mükerrer coğrafi veri üretimi önlenecek, maliyetler azalacak, tüm coğrafi veriler kayıt altına alınmış olacak. Diğer yandan coğrafi verilerin analiz edilmesi ile doğru kararlar alınarak Türkiye’nin kalkınmasında önemli katkılar sağlanacak. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ancak henüz üretilmeyen coğrafi veriler üretilebilecek. Kamu kurumlarınca kamu kaynağı kullanılarak üretilen coğrafi verilerin paydaş diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile hızlı, güncel ve güvenli bir şekilde paylaşılacak. Ayrıca 657 sayılı kanun kapsamında ihdas olunan CBS Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları ile, tüm kamu kurumlarımızda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan kaynağı sağlanabilecek.

‘Büyük Veri’ ekonomisinin ülkemizde gelişmesi ve takip edilmesi sağlanıyor

Kararname ile; yüksek maliyetlere sebep olan mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek. Tüm kamu kurum ve kuruluş ile yerel yönetim yatırımlarının zaman ve maliyet planlaması yapılacak. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları ile; dünyada 500 milyar TL’lik hacme ulaşmış ‘Büyük Veri’ ekonomisi ve endüstrisinin ülkemiz açısından da gelişmesi ve takip edilmesi sağlanacak. Veriye erişim kolaylaştırılacak ve bürokrasi azaltılacak. Vatandaşın ve özel sektörün kamu kurumlarında üretilen verilere erişimi ve talep ettiği veriler var ise bunlar üretilerek veriye erişim tek noktadan ve 7 gün 24 saat hizmet verilerek ‘iş yapma kolaylığı’ ve ‘veriye kolay erişme’ sağlanacak. Bu sayede vatandaşlar edinecekleri mülk ve çevresi ile ilgili önceden bilgi sahibi olabilecek ve yatırımını buna göre yönlendirebilecek. Şehirlerin yeşil alan ve donatı ihtiyaçları anlık olarak takip edilebilecek ve gerekli yatırımların yönlendirilmesi sağlanacak. Üniversiteler, araştırmalarını yönlendirecek doğru, güvenilir ve güncel verilere ulaşabilecek. Bu sayede toplum yararına daha fazla proje üretilebilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanları geliyor

Türkiye’nin ‘Bilişim ve Teknoloji’ alanında gücünü artırmak amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren firmalara ‘Açık Veri Merkezi’ sunulacak ve sektörün yeni ürünler ve yazılımlar geliştirmesinde kolaylık sağlanacak. Kararname ile; kamu ve özel sektör yatırımları daha etkin yönlendirilecek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Yapay Zekâ sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Hem merkezi kurumların ve yerel yönetimlerin birbirleriyle ilgili coğrafi veri paylaşımı hem de merkezi kurumların yerel yönetimlerle coğrafi veri paylaşımı için standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülecek. Ekonomik ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Bilgi çağının hızına ve kalitesine, toplumun tüm kesimleri ulaştırılacak. Bu çalışmalar aynı zamanda akıllı şehirlerin kurulması için gerekli olacak coğrafi veri altyapısının da kurulmasını sağlayacak. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı ile yeni bir uzmanlık kolu oluşturulacak ve genç nüfusa istihdam sağlanacak. Ulusal ve uluslararası firmaların sokaklarda gelişigüzel veri toplamasının önüne geçilerek, verilerimiz ve yaşam alanlarım daha güvenilir hale getirilecek. ‘Coğrafi Bilgi Sektörü’nde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, altyapı idareleri, meslek odaları, üniversitelerin desteği sayesinde ortak akıl ile birlikte hazırlanan bu kararname coğrafi bilgi sektöründe yer alan kapsayıcı yasal dayanak olması sebebiyle büyük önem taşımakta. Kararname ile kurumlar arasında tam bir coğrafi veri paylaşımı sağlanacak, kamu kurumlarımızda bulunan coğrafi verilerin tamamına tek bir noktadan (Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu) erişilebilecek. Farklı mevzuatların getirdiği yorum farklılıkları ve görev çakışmaları Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nda çözüme kavuşturulacak. 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Kaynak: BTHABER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here